2021/04/17
Ultima ora:
Acasa | Articole | Ultimele noutati privind decontarea cheltuielilor de transport

Ultimele noutati privind decontarea cheltuielilor de transport

Antet-SNAPNesecret
Nr. 9342 / 09.06.2015

„Ultimele noutăți privind decontarea cheltuielilor de transport”

Vă informăm despre publicarea în M. of. nr. 396 din 05.06.2015 a Ordinul nr. 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014.

Efectele acestui ordin vor produce efecte și pentru luna mai 2015, astfel că se impune sistarea oricăror acțiuni întreprinse de unitățile de poliție pentru obținerea unor date referitoare la „consumul mediu” de la Registrele Auto Române.

Alăturat atașăm spre studiu și Ordinul M.A.I. 52/2015 de modificare a Ordinului 51/2014.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Ministerul Afacerilor Interne – MAI

Ordinul nr. 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

În vigoare de la 05.06.2015

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I.
La articolul 6 din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:”

(3) Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi este cel înscris în bonul fiscal de carburant prevăzut la alin. (2) lit. d).”

Art. II.
Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (2) din Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, pentru decontarea cheltuielilor de transport aferente lunii mai 2015, cererile de decontare se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Bucureşti, 5 iunie 2015. Nr. 52.

Scroll To Top