2021/05/10
Ultima ora:
Acasa | Articole | Sistemul medical in colpas

Sistemul medical in colpas

Antet-SNAPNesecret

Nr.  12833  / 19.10.2017

Către:        MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

În atenţia:  Doamnei Carmen Daniela DAN, ministru

Doamna ministru,

Deoarece riscul normal al desfășurării atribuțiilor de serviciu al polițiștilor implică o suprasolicitare, atât fizică, cât și psihică, aceștia de multe ori sunt nevoiți să apeleze la medicii de unitate pentru aplicarea unui tratament medicamentos sau pentru eliberarea unor trimiteri medicale pentru consult de specialitate, iar în unele situații, simpla procedură de eliberare a rețetelor medicale, evident necesară și urgentă pentru polițiști, necesită o programare prealabilă la medicul de familie.

În toată țara, polițiștii sunt nevoiți să aștepte ore întregi la cozile de la cabinetele medicale, deoarece sunt puțini medici, care fac față cu greu numeroaselor solicitări,  numărul personalului medical fiind la limita de avarie.

O să ne limităm doar la un singur județ, respectiv Caraș-Severin, și exemplificăm deficiențele sistemului medical:

Posturile de medici sunt ocupate în procent sub 50%, fiind nevoiți să încheie contracte cu medici pensionați, contract de prestări servicii pentru plata cu ora, aceștia fiind excluși de îndeplinirea anumitor obligații, având posibilitatea să aleagă dacă vor să se prezinte la cabinetele medicale, sau nu, polițiștii fiind obligați să-și adapteze nevoile medicale în funcție de programul personal al fiecărui medic contractat.

Fără un motiv temeinic, un post de asistent din cadrul acestui cabinet a fost mutat din organigramă, și cum este firesc, toate sarcinile acelui post s-au distribuit celorlalte posturi existente.

De asemenea, în cadrul acestui cabinet medical județean nu există un medic stomatolog, pentru aceste probleme ministerul fiind nevoit a deconta sume de bani considerabile.

Pentru un număr de aproape 2000 de lucrători ai Ministerului Afacerilor Interne, aflați în evidența cabinetului medical județean, sunt un număr de 2 medici încadrați. Deși este de neconceput, realitatea o confirmă.

O altă problemă se referă la plata orelor efectuate în scopul asigurării continuității îndeplinirii atribuțiilor de serviciu specifice de la domiciliu. Deși Legea 153/2017 cât și anexa acesteia, anexa nr VI, cap. II, art. 13, prevăd că (1) Dispoziţiile legale prin care sunt stabilite sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi de natură salarială pentru personalul din alte domenii de activitate din sectorul bugetar se aplică şi personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil care se află în situaţii similare, indiferent de tipul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. (2) Normele de aplicare se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite, nu a fost stipulată și această situație în OMAI 78/2017 privind condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, precum și activitățile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, personalul medical fiind nevoit a asigura continuitatea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu specifice, în mod voluntar și patriotic. Aceștia sunt nevoiți să se deplaseze, în anumite cazuri chiar și de 4-5 ori pe zi, de la domiciliu la locul de muncă, pentru administrarea medicamentației persoanelor private de libertate.

          Având în vedere cele expuse, solicităm următoarele:

  1. Analizarea cu maximă implicare a situației personalului medical și dispunerea de noi concursuri în vederea angajării pentru această categorie profesională.
  2. Emiterea reglementărilor legale specifice privind plata orelor efectuate în scopul asigurării continuității îndeplinirii atribuțiilor de serviciu specifice de la domiciliu.

Reamintim că serviciile medicale sunt gratuite pentru polițiști și familiile acestora, dar, prin grija polițicienilor și cei care au condus destinele M.A.I., ne-au adus în situația de avarie în care ne aflăm.

Cu deosebit respect,

Președinte

Sindicatul Național al Agenților de Poliție                                                     

Iulian SURUGIU

Scroll To Top