2021/01/25
Ultima ora:
Acasa | Articole | Serviciul de permanenta si sporul/indemnizatia de dispozitiv

Serviciul de permanenta si sporul/indemnizatia de dispozitiv

Antet-SNAPNesecret
Nr. 8620/ 23.02.2015

COMUNICAT
„Serviciul de permanență și sporul/indemnizația de dispozitiv”

Tot mai mulți șefi încearca să deturneze atenția polițiștilor de la abuzurile la care sunt supuși când vine vorba despre programul de lucru. Astfel, pentru a acoperi numărul mare de ore în care aceștia îi planifică la CFL sau la permanență, însă nu sunt pontați, unii șefi îi amenință pe polițiști că dacă mai insistă să fie stabilit programul de lucru, în mod legal, vor solicita să li se sisteze acordarea sporului de dispozitiv.

În aceste condiții, pentru a combate această manieră obscură a unor „menegeri” de a-i reduce la tăcere pe polițiștii care nu mai vor să presteze muncă patriotică, în cele ce urmeză vom explica proprietățile instituției serviciului de permanență și a sporului de dispozitiv.

Pornind de la prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 360/2002 „Serviciul polițienesc are caracter permanent și obligatoriu.”, constatăm că serviciul polițienesc, la fel ca alte servicii de utilitate publică, trebuie să se desfășoare într-un ciclu continuu. Cu alte cuvinte, inspectorii șefi, prin formele de organizare a programului de lucru, pentru toate serviciile operative, trebuie să asigure planificarea în serviciu a polițiștilor pe toată perioada celor 24 de ore.

Această norma imperativă a legii nu este respectată în multe unități de poliție, în special la nivelul posturilor de poliție, la nivelul structurilor de investigații criminale, dar și la nivelul altor structuri operative. Astfel inspectorii șefi planifică polițiști în serviciu doar în intervalul 08:00-16:00, iar pentru intervalul 16:00-08:00, polițiștii sunt chemați de acasă invocându-se instituția orelor suplimentare. Această modalitate deficitară de organizare a programului de lucru creează nenumărate deservicii polițiștilor dar și comunității. În primul rând este vorba despre faptul că polițiștii de la nivelul diferitelor structuri, care constituie echipa de cercetare la fața locului, după ora 16:00, sunt trimiși acasă, ei fiind la dispoziția instituției însă fără a li se recunoaște acest interval ca fiind timp de lucru. Nici sporul de noapte pentru orele efectuate în intervalul 22:00-06:00 nu li se acordă acestor polițiști motivându-se că nu sunt efectuate în intervalul „programului normal de lucru”, deși există o planificare semnată de șeful unității.

În al doilea rând este vorba despre perioadele mari de timp în care polițiștii sunt efectiv „legați de glie” deoarece sunt puși „să asigure permanența” câte 7 zile fără însă a li se acorda timpul liber corespunzător. Această permanență îi obligă pe polițiști să nu părăsească localitatea, să nu consume băuturi alcoolice, să răspundă la telefonul mobil și să se prezinte de îndată când sunt chemați, deși ei nu figurează că ar fi de serviciu. Toate aceste restricții sunt specifice și s-ar aplica doar polițiștilor care sunt în serviciu. Cu toate acestea, mulți polițiști nu știu faptul că orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanență se compensează cu timp liber corespunzător. Acest drept este statuat în cuprinsul art. 16 din O.M.A.I. 577/2008 „Orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanenţă se compensează prin acordarea de timp liber corespunzător, în zilele imediat următoare, iar când nu este posibil, şeful unităţii, pe baza unei planificări, acordă zilele de recuperare în următoarele 60 de zile lucrătoare.” Important de menționat este faptul că nu doar orele în care polițistul este chemat de acasă sunt compensate cu timp liber corespunzător ci orele în care asigură serviciu de permanență. (chiar dacă nu are evenimente)

O altă greșeală des întâlnită o reprezintă practica inspectorilor șefi de a-i chema pe polițiști care sunt desemnați în echipa de cercetare la fața locului, să soluționeze diferite evenimente, ulterior fiind emisă dispoziție de ore suplimentare iar compensarea acestor ore se face doar pentru intervalul în care au soluționat evenimentul. Acest abuz este combătut de conținutul art. 8 alin. 2 din O.M.A.I. 577/2008 „În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de ore suplimentare.”, în sensul că șeful unității poate dispune în scris efectuarea de ore suplimentare doar în situații neprevăzute ori faptul că polițiștii nu au fost planificați în serviciu după ora 16:00 reprezintă o situație anticipată/prevăzută.

Toate aceste încălcări elementare ale modalității de stabilire a programului de lucru sunt „justificate” de către șefi prin faptul că polițiștii beneficiază de sporul/indemnizația de dispozitiv. Referitor la acest drept salarial, facem următoarele precizări:

Acest spor salarial, de până la 25% din salariul de bază reprezintă o compensare acordată tuturor polițiștilor pentru faptul că, spre deosebire de restul salariaților din România, ei sunt obligați să efectueze ore suplimentare în situațiile prevăzute de lege. Dacă norma generală prevăzută de Codul Muncii stabilește că orele suplimentare solicitate de angajator pot fi efectuate numai cu acordul salariatului, polițiștii, în situații temeinic justificate, în baza unei dispoziții scrise, sunt obligați să se prezinte la serviciu și în afara orelor de program.

Practic vorbim despre un echivalent bănesc al disconfortului creat de suportarea unei clauze/măsuri de restricție a timpului liber, urmare căreia, polițistul se află oricând la dispoziția conducătorului autorității sau instituției publice, putând fi chemat pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în afara programului normal de lucru.

Sporul de dispozitiv se acordă tuturor polițiștilor, chiar dacă nu sunt chemați să efectueze ore suplimentare. De asemenea acest spor se acordă indepenedent de vreo prestare efectivă.

Astfel putem afirma, fără echivoc, că sporul de dispozitiv și compensare cu timp liber corespunzător a orelor efectuate de polițiști pentru asigurarea serviciului de permanență, reprezintă două noțiuni distincte care nu se exclud una pe alta. Polițiștilor care se află la permanență sau care constituie echipa de cercetare la fața locului, trebuie să li se acorde timp liber corespunzător pentru intervalul în care sunt planificați astfel: 16 ore după un schimb de 8 ore, 24/48 după un schimb de 12 ore efectuate pe timp de zi/noapte, 72 de ore pentru schimburi de 24 de ore sau 48/72 ore pentru polițiștii care lucrează de luni până vineri, de la 08:00-16:00, dar care sunt desemnați în echipa de CFL câte 24 de ore în zilele lucrătoare/nelucrătoare.

Având în vedere cele de mai sus, și pentru faptul că, la începutul fiecărui an, prin dispoziția inspectorilor șefi se stabilește programul de lucru și formele de organizare ale acestuia, vă rugăm să manifestați o maximă atenție asupra legalității programului de lucru.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Scroll To Top