2019/01/19
Ultima ora:
Acasa | Articole | SCRISOARE DESCHISA adresata doamnei ministru al afacerilor interne

SCRISOARE DESCHISA adresata doamnei ministru al afacerilor interne

12.02.2018

SCRISOARE DESCHISĂ

adresată doamnei ministru al afacerilor interne

          Stimată doamnă ministru,

          Asistăm în ultimii 10 ani la o degrevare a instituţiilor de aplicarea legii, de competenţe şi de atribuţii care au fost trecute în sarcina poliţiei. Putem începe cu o parte a infracţiunilor condiționate de depunerea plângerii prealabile din vechiul Cod Penal, care au trecut din competenţa de soluţionare a instanţelor în cea a poliţiei. Acest demers a continuat cu stabilirea unor noi competenţe pentru poliţie prin intrarea în vigoare a Codului civil, a Codului de procedură civilă (de exemplu cazurile de instituire a tutelei sau a curatelei unei persoane când organele de cercetare ale poliţiei judiciare sunt delegate de parchet să ia avizul unor medici experţi), a Codului penal şi a Codului de pocedură penală prin care o serie de fapte ce erau de competenţa parchetului au fost trecute în competenţa de cercetare a poliţiei, precum şi crearea de noi instituţii de drept penal: arestul la domiciliu, controlul judiciar şi controlul  judiciar pe cauţiune.

În virtutea oricărei logici se poate constata că poliţia a fost încărcată cu tot mai multe competenţe care necesită resurse atât umane, cât şi financiare, iar în ultimii ani  asigurarea acestora a fost invers proporţională cu stabilirea de noi atribuţii şi competenţe. Deşi are un rol primordial în actul de justiţie, poliţia a fost şi a rămas cea mai prost plătită instituţie „din lanţul trofic”. Cum se poate asigura societăţii un serviciu de calitate fără a exista un echilibru real şi fundamentat între sarcini şi resursele disponibile?

Când a fost  făcut ultima dată un audit al managementului din poliţie? Dar poate că ar fi necesar un nou audit, întrucât cel făcut de un predecesor al dumneavoastră a fost atât de sumbru încât a fost ascuns. Cum putem clădi o instituție modernă aliniată la valorile europene dacă tot băgăm gunoiul sub preș?

        Orice normă juridică și orice intituţie de drept nou creată are nevoie de ani pentru a produce efectul scontat. Acest lucru nu poate fi realizat cu un deficit de personal care  se reduce din ce în ce mai mult, iar noii poliţişti au nevoie de cel puţin 5 ani de vechime în sistem să poată da randamentul corespunzător.

        Pe fondul tuturor acestor neajunsuri poliția a primit o nouă atribuție: Ordinul de protecție provizoriu. Vă vom explica de ce ordinul de protecţie  provizoriu este calul troian” în curtea poliţiei şi a ministerului. Din nefericire, numărul cazurilor de violenţă în familie este pe un trend ascendent. Pentru documentarea şi aplicare acestui ordin este nevoie de poliţişti pregătiţi profesional, care să aibă atribuţii de organ de cercetare penală și care să nu fie poliţişti ce execută serviciul în schimburi.  Este vorba de acei poliţişti care beneficiau de sporul de permanenţă pe care acum nu-l mai iau, care au mii de ore lucrate neplătite, care sunt sufocaţi de dosare, care intervin în timpul liber la evenimente, fie zi sau noapte, sămbătă, duminică și sărbătoari legale. Aceștia vor fi nevoiţi să vină la serviciu pentru a documenta zeci de mii de cazuri de violenţă în familie întrucât cercetările trebuie făcute cu celeritate pentru ca documentele să fie înaintate catre procuror în termen de 24 de ore.

Acestea fiind spuse, domna ministru, nu trebuie să luăm poliţia ca pe un întreg, ci să verificăm dacă avem resursele necesare îndeplinirii tuturor atribuțiilor aflate în sarcina noastră. Pentru aceasta este nevoie de dialog social, de fundamentări pe cifre şi pe indicatori reali, nu doar formali. Ni se pare firesc odată cu adăugarea de noi aribuţii alături de cele existente, să fie alocate și resursele umane şi financiare aferente. În caz contrar vom avea numai un rol reactiv, și nu unul proactiv, putând cădea oricând în  oprobiu.

Societatea civilă are aşteptări mari de la poliție și de la ministerul pe care îl conduceți şi nu vom putea face faţă noilor exigenţe prin impunerea la nesfârșit de noi obligaţii şi atribuţii fără ca polițiștii să fie plătiţi pentru îndeplinirea acestora.

 BIROUL EXECUTIV CENTRAL

„Uniți vom fi puternici!”

Scroll To Top