2021/08/03
Ultima ora:
Acasa | Articole | Respectati politistii si munca lor

Respectati politistii si munca lor

Antet-SNAPNesecret
Nr. 10006 / 06.10.2015

Către: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD. SUCEAVA
In atenţia: D-lui cms. șef Viorel ONEA, Inspector șef

 

Ca urmare a intenției dumneavoastră de a stabili programul de lucru la nivelul I.P.J. Suceava, vă solicităm respectuos să aveți în vedere următoare principii și aspecte privind formele de organizare ale programului de lucru:

– Programul de lucru să fie organizat într-una din cele trei variante prevăzute de art. 25 alin. 3 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;

– În cadrul Secțiilor de poliție și a posturilor de poliție, formele de organizare ale programului să fie stabilite pentru întreg intervalul orar, chiar dacă, din lipsă de personal, nu va putea fi acoperit tot intervalul de 24 de ore. Ne referim aici în special la șefii de post, al căror program a fost organizat doar în intervalul 08:00-16:00, de Luni până Vineri. Condiții în care aceștia nu beneficiau de orele de noapte sau de celelalte drepturi. Astfel apreciem că menționarea unui program mixt (ex: de luni până vineri, de la 08:00-16:00 sau schimburi de 8 ore/12 ore) care să fie prevăzut în fișa postului, este de natură să rezolve aceste probleme.

– Pentru polițiștii care vor efectua programul în schimburi de 8 ore, să se asigure două repausuri săptămânale, în zile consecutive, conform art. 25 alin. 5 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;

– Instituția orelor suplimentare să fie folosită în mod corect, așa cum este definită de prevederile art. 8 alin. 2 din Ordinul M.A.I. 577/2008, în sensul că orele suplimentare se dispun „în situații neprevăzute”. Astfel acestea trebuie să fie tratate ca situații de excepție;

– În cazul în care se va opta și pentru asigurarea „permanenței”, deși conform recomandărilor Disp. 123/2012 această formă este interzisă, să țineți cont de prevederile art. 16 din Ordinul M.A.I. 577/2008 în sensul că „orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanență se compensează cu timp liber corespunzător” și nu doar orele în care polițistul are evenimente;

– Să fie stabilit în actul administrativ cadrele care au dreptul să dispună efectuarea de ore suplimentare, cât și cadrele care acordă timpul liber în compensare;

– Să se precizeze cadrele care răspund de întocmirea planificării lunare la nivelul fiecărei structuri (poliție municipală/orășenească, secție de poliție rurală, post de poliție etc.)

De asemenea, vă solicităm în mod expres, ca actul administrativ să nu fie secretizat întrucât, raportat la prevederile HG 585/2002, acest document nu face obiectul unei astfel de măsuri.

Nu în ultimul rând, se impune ca actul administrativ să fie pus la dispoziția întregului personal pentru a fi luat la cunoștință și nu pe baza unor „extrase”.

Ne exprimăm încă o dată disponibilitatea pentru un dialog și o colaborare activă cu instituția dumneavoastră, însă, în situația în care drepturile membrilor noștri vor fi afectate, vom fi nevoiți să apelăm și la alte forme de negociere.

Cu stimă,
Iulian SURUGIU
PRESEDINTE
SINDICATUL NATIONAL AL AGENTILOR DE POLITIE DIN ROMANIA

Scroll To Top