2021/08/01
Ultima ora:
Acasa | Articole | Proiect ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

Proiect ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

         ART. I

         Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 923 din 11 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. După articolul 3 se introduc cinci noi articole, articolul 3^1 – 3^5 cu următorul cuprins:

” Art. 3^1

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) şi ale art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, personalul plătit din fonduri publice din aceeaşi instituţie publică, autoritate publică, unitate care beneficiază de un salariu de bază/indemnizaţie de încadrare mai mici decât cele stabilite la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/ indemnizaţiei de încadrare din cadrul instituţiei, autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna august 2016, pentru magistraţii care beneficiază de un cuantum al indemnizaţiei de încadrare mai mic decât cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie,  grad/treaptă,  gradaţie și tranșă de vechime în funcție, va fi salarizat la nivelul maxim al cuantumului indemnizaţiei de încadrare din cadrul autorităţii publice respective, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, nivelul salariului de bază similar în plată sau al salariului de bază maxim se stabilește pe funcțiile didactice, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă, respectiv pe gradul/treapta profesională şi gradația corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar din instituția respectivă, cu toate elementele care fac parte din salariul de bază, altele decât compensațiile tranzitorii.

 

Intreg documentul poate fi citit aici: Proiect ordonanta de urgenta privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016

Scroll To Top