2021/10/28
Ultima ora:
Acasa | Articole | Politistii, bataia de joc a sistemului

Politistii, bataia de joc a sistemului

Antet-SNAPNesecret

Nr.  12850 /  25.10.2017

 C O M U N I C A T

Polițiștii, bătaia de joc a sistemului

          Hotărârea de Guvern nr. 1294/2001, privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, nu a fost decât începutul unei mascarade şi un instrument comunist care a mai pus nişte pârghii în mâna sforarilor din M.A.I., care dispun de legi când vor, cum vor, și încadrări după bunul plac. Manevrele sunt posibile din cauza lacunelor legislative sau prin enunţul prin care legiuitorul lasă porţi deschise angajatorului către abuzuri, aşa cum se specifică în H.G. nr. 1294/2001, girată din partea M.A.I. la vremea respectivă de către secretarul de stat Nicolae Berechet. Conform articolului de lege găunos, “angajatorul este cel îndreptăţit să ceară încadrarea locurilor de muncă în grupe superioare sau în condiţii deosebite sau speciale de muncă”.

          În conținutul H.G. nr. 1294/2001, regăsim enunțul: “stabilirea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a personalului în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate, procedura de nominalizare a personalului care îşi desfăşoară activitatea permanent sau în anumite perioade în aceste condiţii, denumirea locurilor de muncă, unităţilor, activităţilor şi/sau a funcţiilor, precum şi evidenţa perioadelor de activitate în aceste condiţii se fac prin norme interne de aplicare“, în consecinţă: ANGAJATORUL FACE CE VREA!

          Aşadar, în cadrul M.A.I., de mulţi ani personalul care activează în serviciile Financiar, Cazier Judiciar, Statistică şi Evidențe Operative şi Logistic nu este încadrat în segmentul “condiţii deosebite, speciale”, fiind încadrați doar şefii lor, aceste gulere albe, ocupanţi de fotolii din piele fină!

          În ciuda abuzurilor există “litera legii” care defineşte specificul activităţii personalului celor trei servicii, Legea nr. 161/2003, art. 35 alin. (1) în prezentul titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

  1. a) prin sistem informatic se înţelege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie funcţională, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui program informatic;
  2. b) prin prelucrare automată a datelor se înţelege procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul unui program informatic;
  3. c) prin program informatic se înţelege un ansamblu de instrucţiuni care pot fi executate de un sistem informatic în vederea obţinerii unui rezultat determinat;
  4. d) prin date informatice se înţelege orice reprezentare a unor fapte, informaţii sau concepte într-o formă care poate fi prelucrată printr-un sistem informatic. În această categorie se include şi orice program informatic care poate determina realizarea unei funcţii de către un sistem informatic;

          Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie a făcut demersuri pentru rezolvarea situaţiei şi eliminarea inechităţii dintre şefi şi subordonaţi, în condițiile în care munca subordonaților fiind cel puţin egală cu cea a şefilor, demersuri la care nu am primit niciun răspuns, neexistând intenția de a se îndrepta lucrurile.

          Considerăm că este imperios necesar emiterea unei noi Hotărâri de Guvern care să reglementeze în mod clar integrarea personalului din serviciile Financiar, Cazier Judiciar, Statistică şi Evidențe Operative şi Logistic, în grupa de “condiţii speciale”.

          Solicităm un răspuns urgent şi edificator cu intenţiile pe care M.A.I. le are faţă de această problemă care neîndreptățește în mare măsură mulţi angajaţi ai Poliţiei Române.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

UNITI VOM FI PUTERNICI!

Scroll To Top