2021/04/17
Ultima ora:
Acasa | Articole | ORDIN CONTRA ORDIN SAU CE APLICAM?

ORDIN CONTRA ORDIN SAU CE APLICAM?

Antet-SNAPNesecret
Nr. 11644 / 02.11.2016

ORDIN CONTRA ORDIN SAU CE APLICAM ?

Pentru informarea membrilor de sindicat va redam continutul adresei trimise Domnului Ministru de Interne:
Potrivit modificarilor aduse prin dispozitiile art.40 pct.3 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, prevederile art.96 alin.1 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, se modifica si va avea urmatorul cuprins” functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate de functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului”.
Prin emiterea Ordinului MAI nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI, la ANEXA 10 “ Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi”, se prevede:
ART. 1

(1) Poliţistul poate exercita, potrivit legii, funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, precum şi funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de poliţist, potrivit fişei postului.
(2) Funcţiile sau activităţile prevăzute la alin. (1) se pot exercita fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de poliţist şi, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2
(1) Poliţistul care intenţionează să exercite funcţiile sau activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) este obligat să informeze şeful unităţii, printr-un raport scris, care trebuie să cuprindă:
a) denumirea şi obiectul de activitate al entităţii;
b) date referitoare la funcţiile/activităţile pe care urmează să le exercite;
c) programul de lucru;
d) drepturile şi obligaţiile pe care le are în cadrul entităţii respective;
e) asumarea faptului că funcţia exercitată în sectorul privat nu este în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca poliţist, potrivit fişei postului;
f) orice alte date pe care le apreciază ca fiind utile.
(2) După înregistrare, raportul se depune la structura de resurse umane.
ART. 3
Poliţistul are obligaţia de a informa şeful unităţii, în termen de 5 zile de la data la care intervin schimbări cu privire la exercitarea funcţiilor sau activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1)
Drept urmare, politistul trebuie sa asigure respectarea art.44 din Legea nr.360 din 06.06.2002 care prevede urmatoarele:
Art. 44. – (1) Serviciul poliţienesc are caracter permanent şi obligatoriu.
(2) Poliţistul este obligat să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.
(3) În situaţii de catastrofe, calamităţi sau tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice ori alte asemenea evenimente poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea de poliţie din care face parte.
(4) La instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război poliţistul va acţiona conform legii.
(5) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) poliţistul care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Ministerului de Interne, informând superiorii săi despre aceasta.
Avand in vedere cele expuse mai sus, apreciem ca prevederile art. 45 lit g) din Legea nr. 360/2002, respectiv “să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, cu excepţia calităţii de acţionar;”, trebuie adaptat de urgenta, deorece odata cu modificarile aduse prin actele normative mentionate mai sus cat si prin prevederile art.1 Anexa 10 din OMAI 140/2016, acest articol este caduc si nu mai poate constitui un temei legal pentru cercetarea cazurilor care fac obiectul acestui articol.
Va aducem la cunostinta ca, in prezent un numar foarte mare de politisti fac obiectul unor dosare penale prind incompatbilitatea in sensul ca sunt cercetati pentru invinuirea de administrator faptic ale unor societati comerciale apartinind sotiilor acestora si alte cazuri in care politistii sunt cercetati pentru incalcarea art.45 lit. g din legea 360/2002, cat si faptul ca prin aparitia Legii nr. 161/2003, se abroga celelalte dispozitii contrare,va solicitam ca pana la intocmirea demersurilor de modificare ale art.45 din Legea nr.360/2002, sa emiteti un ordin pentru aplicarea unitara a prevederilor art.1 Anexa 10 din OMAI nr.140/2016 si repunerea politistilor in situatia anterioara situatiei de fapt.
Totodata va prezentam si punctul de vedere al Agentiei Nationale de Integritate(ANI), care opineaza ca, “functionarii publici cu statut special pot desfasura activitati in domeniul privat, intr-una din formele de organizare prevazute de dispozitiile legale incidente(OUG nr.44/1990, Legea nr.31/1990 ), cu conditia respectarii art.96 din Legea nr.161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare” si adaugam noi ale art.1 Anexa 10 din OMAI nr.140/2016.

 

Biroul Executiv Central
“Uniti vom fi puternici”

ordin-contra-ordin-sau-ce-aplicam

Scroll To Top