2021/09/28
Ultima ora:
Acasa | Articole | Examen de promovare in grad profesional

Examen de promovare in grad profesional

26.11.2018

C O M U N I C A T

Examen de promovare în grad profesional

Pentru buna informare a tuturor celor interesați vă aducem la cunoștință faptul că Ministerul Afacerilor Interne organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici de execuție care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Condiții de participare: Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii, prevăzute la art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
  3. c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiții de desfășurare: Examenul va avea loc la sediul Ministerului Afacerilor Interne, proba scrisă fiind programată în data de 20 decembrie 2018, ora 10:00 şi interviul în data de 24 decembrie 2018. Dosarul de înscriere la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut se depune de către candidați la secretariatul Direcției Generale Management Resurse Umane, etaj 4, corpul „D”, în termen de 20 zile de la data afișării anunțului.

Bibliografia și tematica pentru examen se afla pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, iar formularul de înscriere, precum și alte relații suplimentare pot fi obținute de la Direcţia Generală Management Resurse Umane.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

”Uniți vom fi puternici!”

Scroll To Top