2021/08/03
Ultima ora:
Acasa | Articole | Aplicarea OMAI nr. 4/2015 nu ar trebui sa fie pentru unii sefii profesionali asemeni Axiomei lui Arhimede

Aplicarea OMAI nr. 4/2015 nu ar trebui sa fie pentru unii sefii profesionali asemeni Axiomei lui Arhimede

Antet-SNAPNesecret
Nr. 8571 / 13.02.2015

C O M U N I C A T
”Aplicarea OMAI nr. 4/2015 nu ar trebui să fie pentru unii șefii profesionali asemeni Axiomei lui Arhimede”

Organizația noastră sindicală a luptat și va lupta în continuare pentru respectarea drepturilor tuturor polițiștilor. Chiar dacă am fost singura organizație sindicală care a organizat un protest pentru ca polițiștilor să le fie acordat sporul de 75% pentru munca prestată în zilele de sâmbătă și duminică, nu am considerat că munca și activitatea noastră sindicală s-a încheiat și că acum avem doar menirea să încasăm cotizațiile membrilor, așa cum fac alte organizații pe care nu mai are sens să le mai nominalizăm.

Cu toate că Ordinul MAI nr. 4/2015 privind sporul de 75% menționat mai sus este reglementat destul de clar se mai găsesc niște zevzeci care vor să demonstreze că interpretarea legii se poate face și cu dosul, nu doar cu materia cenușie din creier.

Astfel, pentru corecta și clara aplicare a OMAI nr. 4/2015 informăm unii șefi profesionali ”superinteligenți” că sporul de 75% se acordă pur și simplu acelor polițiști care lucrează în zilele de sîmbătă și duminică fără afectarea liberelor de drept și fără nici o altă condiționare inventată de mintea lor ”managerială”.

Pentru a fi mai cuprinzători în explicații (asta pentru că inteligența unor șefi are și ea grade diferite) comunicăm că aplicarea OMAI nr. 4/2015 în situația celor care lucrează în cadrul structurilor de investigații criminale sau de criminalistică se face astfel: polițiștilor li se acordă sporul de 75% atunci când sunt planificați în serviciu în zilele de sâmbătă și duminică și pe lângă acest spor li se mai acordă și zilele libere de drept. Sporul de 75% se acordă în luna curentă (adică lunar) și NU în a treia lună, așa cum din păcate au înțeles unii șefi. Cu respect pentru toate formele de inteligență afirmăm că mai expliciți de atât nu putem fi.

Referitor la situația orelor lucrate suplimentar de către polițiști vă comunicăm că acestea se acordă în compensare în maxim 60 de zile, așa cum prevede art. 122 alin. 1 din Codul Muncii. Dar pentru ca aceste ore suplimentare să fie compensate, mai întâi trebuie ca acestea să fie efectuate în baza unei dispoziții scrise, așa cum prevede art. 8 alin. 2 din OMAI nr. 577/2008. Astfel, șefii care cheamă polițiștii din timpul liber să efectueze ore suplimentare (chiar dacă sunt cuprinși în diverse acțiuni sau planuri) sunt obligați să întocmească dispoziția de efectuare de ore suplimentare conform art. 8 alin. 2 din OMAI nr. 577/2008. În cazul în care șefii nu emit aceste dispoziții polițiștii nu pot dovedi că au lucrat suplimentar, iar în acest sens îi sfătuim să ceară în scris explicații cu privire la motivul pentru care nu a fost emisă dispoziția de efectuare de ore suplimentare și să ceară compensarea acestor ore cu indicarea activităților și intervalul orar în care a lucrat.

De asemenea, polițiștii pot să verifice la Serviciul Financiar al unității de care aparțin dacă pontajul lunar privind orele lucrate întocmit și trimis către acest serviciu pentru plată este identic cu planificarea lunară în servicii întocmită la nivelul structurii unde își desfășoară activitatea polițiștii. În cazul în care cele două documente nu sunt identice cu privire la timpul lucrat de către polițiști, aceștia sunt rugați să ne contacteze pentru îndrumarea și sprijinirea acestora în respectarea drepturilor bănești.

Nu putem înțelege de ce atunci când este vorba de acordarea drepturilor legale a polițiștilor de către șefii profesionali în mintea unora se produce o reacție chimică de reducere în care numărul de electroni (particule subatomice încărcate cu sarcină negativă) crește și starea de oxidare este redusă (combinarea cu oxigen). Parafrazând această reacție chimică, comportamentul unor șefi profesionali privind acordarea drepturilor subordonaților debutează cu gânduri negative de neacordare a drepturilor legale coroborat cu lipsa oxigenării creierului cauzată de izbucnirile de autoritate abuzivă. Cunoaștem faptul că orice activitate mentală omoară neuroni, dar acest lucru nu trebuie să îi sperie pe unii șefi și să nu îi folosească în scopul pentru care aceste celule există în creier, pentru că, slavă Domnului, creierul uman are miliarde de neuroni.

În încheiere, precizăm că în privința unei aplicări corecte a OMAI nr. 4/2015 putem fi contactați și de către șefii profesionali, iar organizația noastră sindicală va depune toate eforturile pentru transmiterea mesajului că dorim colaborarea cu factorii de conducere și că nu urmărim diverse interese obscure.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL
”Uniți vom fi puternici!”

Scroll To Top