2019/10/15
Ultima ora:
Acasa | Articole | Activitati sindicale

Activitati sindicale

Urmare adresei dumneavoastră nr. 295/2014, înregistrată la nivelul M.A.I. sub nr. DSGP – 6456/2014, ce are ca obiect încălcarea unor prevederi din H.G. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, vă comunicăm următoarele:

1. Potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 833/2007, printre atribuţiile preşedintelui comisiei paritare se regăseşte şi aceea de a susţine iniţiativele fundamentate ale membrilor comisiei paritare şi de a dispune cu privire la oportunitatea convocării comisiei paritare în scopul dezbaterii acestora.

Astfel, deşi caracterul supletiv al unei norme nu o lipseşte de puterea sa juridică de aplicabilitate şi de legalitatea sa deplină, în aceeaşi măsură, acesta acordă legalitate deplină poziţiei de nesusţinere a necesităţii convocării comisiei paritare pe care preşedintele Comisiei a decis să o adopte.

 

Activitati sindicale_Page_1 Activitati sindicale_Page_2

Scroll To Top