2021/10/25
Ultima ora:
Acasa | 2015 | April

Arhiva lunara: April 2015

Politistii Sectiei 16 in conflict cu Politia Locala Sector 4

Un nou caz de subjugare a polițiștilor are loc la Secția 16 Poliție, unitate subordonată Politiei Sectorului 4, condusă de cms. șef de poliție Leventiu Corneliu Gabriel. Este vorba despre mai multe „confruntări” care au avut loc în ultimele două luni între agenții de siguranță publică și patrulare din cadrul secției și polițiștii locali care păzesc bariera la intrarea din parcul „Orășelul Copiilor”. Aceștia, probabil plictisiți de faptul că deși se numesc „polițiști” singura lor îndeletnicire este ridicarea/coborârea barierei de la intrarea în parc, au început să îi ia la întrebări pe agenții de siguranță publică cu privire la motivul pentru care vor să pătrundă în parc, ba chiar să le interzică să pătrundă în incinta parcului cu

Mai mult »

Sporul de studii superioare – o problema nerezolvata

Referitor la problematica salariului de merit: Prevederile art.5 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2010, potrivit căruia “salariile de merit stabilite în amil 2009 pe o perioadă care se întinde şi în anul 2010 se introduc în salariul de bază până la expirarea perioadei pentru care au fost acordate. După această perioadă, se recalculează în mod corespunzător salariul de bază şi celelalte sporuri calculate la acesta. începând cu anul 2010, acest drept nu se mai stabileşte”, nu erau aplicabile poliţiştilor, întrucât salariul de bază nu reprezenta un element al salarizării specifice acestei categorii profesionale, aceştia beneficiind în anul 2010 de salariu / soldă a funcţiei de bază, (n.n. art.3 şi 4 din anexa nr.IV la Legea-cadru nr.330/2009).          

Mai mult »

Solicitare modificare/prelungire Acord colectiv

In temeiul prevederilor art. 28 alin. 2 lit. c din H.G. 833/2007, va solicitam sa efectuati demersurile necesare in vederea organizarii unei intalniri pentru semnarea unui act aditional de modificare a prevederilor Acordului colectiv privind raporturile de serviciu si de prelungire a acestuia cu inca 12 luni intrucat la data de 22.05.2015 acesta expira. Precizam ca interesul organizatiei noastre este de a corecta anumite prevederi ale prezentului Acord colectiv privind raporturile de serviciu, care nu au fost respectate sau care nu au reglementat in totalitate anumite situatii punctuale.

Mai mult »

Convocarea Congresului National FSDPR

Ordinea de zi pentru lucrarile congresului este urmatoatrea: - Organizarea alegerilor pentru functiile din cadrul Biroului Executiv Central(presedinte, vicepresedinti si secretar general); - Propuneri de modificare/imbunatatire a prevederilor Statutului federatiei; - Discutii libere.

Mai mult »

INFORMARE

Prin prezenta imputernicesc pe domnul vicepresedinte Babus Ionel in vederea asigurarii conducerii Federatiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania „Alexandru loan Cuza”, in perioada 10 - 21.04.2015. Prezenta imputemicire va fi comunicata tuturor partilor interesate si va fi dusa la indeplinire de cei cu atributii in acest sens.

Mai mult »

Cat timp agentii de politie vor mai fi discriminati?

Sporul salarial de 25% din salariul de functie pentru agenti de politie absolventi de studii superioare a fost reglementat de pct. 5 din nota la anexa nr. 1 din O.G. nr. 38/2003, privind salarizarea si alte drepturi ale politistului, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul ministrului administratiei si intemelor nr. 318 din 05.08.2004 privind specialitatile studiilor superioare, cursurilor postuniversitare si ale titlurilor stiintifice care excepteaza ofiterii de la absolvirea cursurilor de capacitate profesionala si domeniile

Mai mult »

Alegeri SPPC din cadrul IPJ Botosani

La data de 03.04.2015, s-a desfa§urat adunarea generala a Sindicatului Politi§tilor §i Personalului Contractual din cadrul I.P.J. Boto§ani, care a ales, in mod democratic, noul Birou de Conducere, format din: - AFRASINEI SANDU - presedinte PURUSNIUC MIHAI - vicepre§edinte - JURJESCU NICOLINA - trezorier

Mai mult »

Facere de bine…

Având in vedere faptul ca, de la organizarea alegerilor pentru funcţiile de conducere ale federaţiei si pana in prezent, au fost afiliate noi organizaţii sindicale, imputernicesc pe Barbulescu Marius-Gheorghe, reprezentant al Sindicatului Politistilor Dolj, in funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania „Al. I. Cuza" pana la organizarea viitoarele alegeri statutare.

Mai mult »

SNAP lupta pentru indreptarea Legii 360/2002 privind Statutul politistului

În timp ce altor organizaţii sindicale le-au păsat mai puţin sau chiar deloc despre cum vor fi cercetaţi disciplinar poliţiştii, organizaţia noastră a făcut demersuri, atât la M.A.I., cât şi la Preşedintele României. În primă fază, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 392 din 02.07.2014, M.A.I. a supus dezbaterii un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, iar organizaţia noastră sindicală a făcut

Mai mult »

ACTIVITATI SINDICALE

Din analizarea documentaţiei transmise şi a situaţiei poliţistului, reiese că la data de 25.03.2013, data la care a împlinit stagiul minim în grad, acesta nu îndeplinea cumulativ toate condiţiile pentru acordarea gradului de agent şef adjunct de poliţie, fiind evaluat cu calificativul „Satisfăcător" în anul 2012 (condiţie prevăzută de art. 16 lit. b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puţin „ bine". Anii în care poliţistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad").

Mai mult »

Scroll To Top